Art. - De opzegging van kredietovereenkomsten, Recente rechtspraak in de schaduw van een neergaande economie


Als gevolg van de huidige economische en financiële crisis hebben bedrijven steeds vaker problemen om aan hun verplichtingen onder kredietovereenkomsten te voldoen. Kunnenzij die niet (op tijd) nakomen, dan heeft de bank doorgaans het contractuele recht om de kredietovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. Dit recht wordt in de praktijk echter beperktdoordat een bank zich bij de opzegging van een kredietovereenkomst moet houden aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. In deze bijdrage zal ik een overzicht geven van de jurisprudentie die hierover sinds het standaardarrest van het Arnhemse Hof Rabobank/Aarding is gewezen, waarbij ik de nadruk leg op de opzegging van kredieten aan professionele partijen. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht