Art. - De rechtsvorderlijke aspecten van art. 843a Rv


In het artikel wordt uitgelegd in welke procedures een art. 843a Rv-vordering zoal ingesteld kan worden. Vervolgens worden de nodige praktische tips and tricks gegeven. Tot slot wordt aandacht besteed aan de bewijslastverdeling.

Inleiding

Doel van een vordering gebaseerd op art. 843a Rv is het verkrijgen van bepaalde stukken. Vaak zal het daarbij gaan om stukken die nodig zijn om in een procedure bepaalde stellingen te bewijzen en zo een vordering toe- (of juist af)gewezen te krijgen.

In dit artikel ga ik niet nader in op de wettelijke vereisten van c.q. de weigeringsgronden in art. 843a Rv en hoe deze in de jurisprudentie worden uitgelegd. Zie hierover mijn eerdere artikel in dit tijdschrift.1 In dat artikel heb ik ook de toekomstige wetgeving benoemd. De parlementaire behandeling lag stil in afwachting van een advies van de expertgroep modernisering bewijsrecht. Op 10 april 2017 is dit advies gepubliceerd.2 Het is nu aan het nieuwe kabinet om te beslissen hoe hiermee verder te gaan.

In dit artikel beperk ik me tot de rechtsvorderlijke aspecten van een vordering gebaseerd op art. 843a Rv. Daarbij bespreek ik allereerst in wat voor een soort procedure een 843a-vordering ingeroepen kan worden. Hiervoor zijn legio mogelijkheden. Vervolgens geef ik een aantal praktische tips voor het voeren van een 843a-procedure. Tot slot ga ik in op de vraag wie in zo een procedure wat moet stellen en bewijzen.

Welke procedures?

De wet zelf stelt geen beperkingen aan het soort procedure waarin een partij een 843a Rv-vordering kan instellen. Het kan in een bodemzaak, maar ook…

Verder lezen
Terug naar overzicht