Art. - De Wet elektronische communicatiemiddelen rechtspersonen in de praktijk


Op 1 januari 2007 is de Wet elektronische communicatiemiddelen rechtspersonen in werking getreden.Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet is de voorgestelde regeling een aantal malen kritisch besproken, wat heeft geleid tot aanpassingen op onderdelen. Echter, lang niet alle kritiek is door de wetgever overgenomen. Nu de regeling voorlopig als een gegeven moet worden beschouwd, zal ik in dit artikel niet omkijken om te zien hoeveel mooier het nog had kunnen worden, maar vooral kijken naar de praktische gevolgen ervan, onder meer voor de inhoud van statuten en de wijze waarop oproeping van en besluitvorming in algemene vergaderingen van aandeelhouders plaatsvindt.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht