Art. - De zorg om het milieu bij overnames en fusies


De noodzaak om maatregelen te treffen ter bescherming of herstel van het milieu kan van invloed zijn op de waarde van een onderneming, vooral van een productiebedrijf. In de jaren tachtig, toen het milieu in de dagelijkse praktijk een rol ging spelen, was de schrik bij de ontdekking van bodemverontreiniging soms groot. Belangrijke oorzaak daarvan was de onzekerheid over eventuele effecten op de gezondheid en over de aanpak van de overheid. Anno 2007 is er voor de meeste milieuproblemen op bedrijfsniveau een oplossing waarvan deskundigen ruwweg de kosten kunnen berekenen. Onderzoeksbureaus kunnen beter en sneller dan voorheen de risico’s in kaart brengen. Ook de regelgeving is gerijpt; het verdere verloop ervan meer voorspelbaar. Er blijven uitzonderingen: de grenswaarden uit de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit kwamen voor velen in 2004-2005 als een verrassing. Ook moet men er rekening mee blijven houden, dat in een milieuonderzoek (ook als dat is uitgevoerd volgens de voorgeschreven normen) bodemverontreiniging kan worden gemist.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht