Art. - Doorbreking van het appel­verbod ex art. 7:685 lid 11 BW wegens‘verzuim van essentiële vormen’


De ontbindingsprocedure – art. 7:685 BW, voorheen art. 1639w (oud) BW – had oorspronkelijk een extrajudicieel karakter. De procedure was bedoeld om een billijkheidsbeslissing van de rechter te verkrijgen in een situatie waarin het voor (één der) partijen zeer bezwaarlijk is de arbeidsovereenkomst voort te zetten, buiten opzet of schuld van partijen om – als ‘noodluik’ dus –, zonder dat een schadevergoeding wordt toegekend.1 Hoger beroep en cassatie werden uitgesloten. Het rechtsmiddelenverbod geldt nog steeds (art. 7:685 lid 11 BW), hoewel het veelal niet meer om extrajudiciële beslissingen gaat, maar wel degelijk om een rechtsstrijd. De wetgever heeft echter steeds benadrukt dat in Nederland behoefte bestaat aan een snelle procedure, zodat partijen spoedig weten waar zij aan toe zijn.2 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht