Naar de inhoud

Art. - Drafting tips & skills: (extra) clausule in koopcontract

In deze ‘Drafting tip’ vestig ik (kort) de aandacht op het belang van het zorgvuldig en helder formuleren van een clausule in een contract.

Risicoverdeling in (standaard)contract

Een contract bevat in het algemeen – via de daarin vervatte rechten en plichten – een risicoverdeling tussen partijen. Bij de verkoop van een woning wordt vaak van de NVM-koopakte (tegenwoordig ‘Model-koopovereenkomst’ geheten) gebruikgemaakt. Dit is een standaardakte met daarin de gebruikelijke rechten en plichten van partijen: de leveringsverplichting en -datum, de koopprijs, een financieringsvoorbehoud enzovoort.

Ontstaat tussen koper en verkoper een geschil over het koopcontract, dan zal door middel van (uitleg van) dat contract moeten worden bepaald wie het risico draagt (en daarmee aan het kortste eind trekt). Ik geef een voorbeeld. Stel: bij de verkoop van een (bestaande) woning wordt gebruikgemaakt van de NVM-koopakte. Nadat de woning aan hem is geleverd, ontdekt de koper dat de houten balkconstructie onder de vloeren is doorgerot. Deskundig onderzoek wijst uit dat herstel noodzakelijk is. Wie draagt het risico van dit ‘verborgen gebrek’? Moet de verkoper de herstelkosten aan de koper vergoeden, of dient de koper deze kosten zelf te dragen? Dit zal aan de hand van het koopcontract moeten worden vastgesteld, zo nodig door de rechter.

De NVM-koopakte bevat een (behoorlijk) evenwichtige verdeling van de risico’s tussen koper en verkoper, inhoudende dat de verkoper het risico draagt van (verborgen) gebreken die het normaal gebruik van de woning belemmeren en de koper de overige risico’s…