Art. - Een verantwoorde maatschappelijke onderneming? Wetsvoorstel 32 003


De minister van Justitie heeft op 6 juli 2009 een wetsvoorstel ter introductie van twee nieuwe rechtsvormen bij de Tweede Kamer ingediend. Het betreft de vereniging en stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (vereniging of stichting MO of MO). Het wetsvoorstel introduceert een privaatrechtelijk model dat is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die een maatschappelijke onderneming in stand houden. Doel van het voorstel is instellingen die zich tot maatschappelijke ondernemingen hebben ontwikkeld een herkenbare plaats in het rechtsverkeer te geven. De vereniging of stichting MO is een modaliteit van de vereniging of stichting. Een vereniging of stichting MO heeft verplicht een raad van toezicht en een of meer belanghebbendenvertegenwoordigingen. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om in de statuten te voorzien in winstbewijzen. In dat geval heeft de vereniging of stichting MO (onder voorwaarden) ook een algemene vergadering van winstbewijshouders, waaraan bepaalde bevoegdheden toekomen. Ten slotte geeft het voorstel de minister de mogelijkheid een gedragscode aan te wijzen die op een bepaalde categorie maatschappelijke ondernemingen van toepassing is. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht