Art. - Enquêterapport is aanval op Unilevers corporate governance


In het op 8 september 2006 bij de griffie van de Ondernemingskamer gedeponeerde onderzoeksrapport in de Unilever-enquête wordt regelmatig gerefereerd aan “(de eisen van) goede corporate governance”. Dat geeft aanleiding tot een analyse van (de grondslag van) deze eisen. In paragraaf 2 geef ik een samenvatting van de voornaamste bevindingen van de onderzoekers. Voor een volledig inzicht in deze bevindingen is kennisneming van het rapport aan te bevelen.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht