Art. - Goedkeuring door aandeelhouders


Sinds 1 oktober 2004 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van een naamloze vennootschap het wettelijke recht om bestuursbesluiten die ‘de identiteit of het karakter’ van de naamloze vennootschap raken, goed te keuren. Het desbetreffende art. 2:107a BW heeft zijn oorsprong in het SER-advies over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling uit 2001 en bepalingen uit de code-Tabaksblat; voor een deel is het nieuwe artikel te zien als codificatie van bestaande rechtspraak. In deze bijdrage wordt een poging gedaan enige onduidelijkheden over de toepassing van art. 2:107a BW weg te nemen. Verder wordt bezien hoe de praktijk rond het wettelijke goedkeuringsrecht zich de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht