Art. - Handelen namens een vennootschap in oprichting; even scherp zijn (en blijven)


Handelen namens een vennootschap in oprichting is een weerbarstig leerstuk(je) neergelegd in de art. 2:93 en 2:203 BW en relevante rechtspraak. In deze bijdrage wordt de regeling behandeld, mede aan de hand vaneen aantal recente uitspraken van lagere rechters. Wanneer men namens een vennootschap in oprichting handelt, is scherpte vereist, zo blijkt. Niet alleen om het beoogde rechtsgevolg (binding van de vennootschap na oprichting) te realiseren, maar ook om zichzelf van aansprakelijkheid te bevrijden nadat de vennootschap is opgericht.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht