Art. - Is het BW klaar voor de pensioengerechtigde werknemer?


Het doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd1 staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Op 24 maart 2009 sloot het kabinet nog een principeakkoord met de sociale partners over verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Deze belangstelling voor het doorwerken na het 65ste levensjaar komt voort uit de sterk vergrijzende arbeidsmarkt. Als gevolg van die vergrijzing neemt de beroepsbevolking de komende decennia met bijna een miljoen personen af. Dit zou betekenen dat in 2040 een tekort aan 700.000 arbeidskrachten wordt verwacht (zie rapport commissie Bakker, p. 20-21). 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht