Art. - Het Schultz-Hoff-arrest: nooit te ziek voor vakantie


Op 20 januari 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het ‘hof’) een belangwekkend arrest gewezen over de verhouding tussen ziekteverlof en vakantierechten.1 Verval van vakantiedagen vanwege een voortdurend ziekteverlof dat opname van vakantiedagen voorkomt, acht het hof niet aanvaardbaar. Werknemers dienen gebruik te kunnen maken van hun vakantierechten. Verder mogen lidstaten het recht op vakantie niet koppelen aan het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden. De praktische implicaties van het arrest zijn verstrekkend: specifieke bepalingen uit het BW zijn in strijd met het Europese recht en het waterpeil van stuwmeren vol vakantiedagen stijgt. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht