Art. - Joint ventures in het nieuwe bv-recht


Begin juni 2007 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht ontvangen. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel laat weten dat de bv niet langer mag worden gezien als een replica van de nv. De mogelijkheden voor aandeelhouders om hun onderlinge verhouding te regelen worden verruimd door het terugbrengen van het aantal dwingendrechtelijke bepalingen.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht