Art. - Kapitaalbescherming nieuwe stijl


In het wetsvoorstel wordt een andere benadering voor de kapitaalbescherming voorgesteld. De nadruk voor de crediteurenbescherming komt geheel te liggen bij de regels die zien op het doen van uitkeringen aan aandeelhouders. Deze koerswijziging heeft nogal wat consequenties voor de rol van de bestuurders bij het doen van uitkeringen, maar ook voor de bescherming van aandeelhouders bij een inbreng op aandelen anders dan in geld.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht