Art. - Meten is weten


Rijkswaterstaat gunde onlangs het eerste DBFM-contract ter wereld voor een hoogwaterkering. De bouw start naar verwachting medio 2015 en is gereed in 2018. Een privaat consortium wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 30 jaar van een nieuwe hoogwaterkering als vervanging van een bijna 100 jaar oude keerschutsluis.

In een persbericht van Rijkswaterstaat liet Roger Mol, directeur inkoop- en contractmanagement van Rijkswaterstaat optekenen:

“Als eerste van de zes natte DBFM-aanbestedingen neemt de keersluis Limmel het voortouw in deze nieuwe wijze van aanbesteden in de natte sector; een spannende en uitdagende stap waarbij we voortbouwen op onze ervaringen in de droge sector.” 1

De aanbesteding van prestatie- en outputcontracten van het type DBFM zal naar verwachting ook de komende jaren enkel aan belang winnen. Zo blijkt ook uit een recent verslag van een bijzondere taskforce inzake investeringen in de Europese Unie.2 Voor corridors en zogenaamde missing links in infrastructuurnetwerken, voor onderwijs en voor de gezondheidssector zouden PPS-modellen ruimer kunnen worden gebruikt, op voorwaarde wel te verstaan dat er meerwaarde is (de zogenaamde ‘value for money’).

Prestatiegerelateerde contracten bieden echter enorme uitdagingen, vooral op het gebied van performantie, of nog het prestatiemeten. En dat blijkt een gevoelig punt bij DBFM-contracten. Zo oordeelde de Rekenkamer verleden jaar nog naar aanleiding van een grootschalig onderzoek inzake DBFM-contracten dat de prestaties van private partijen niet optimaal werden gemonitord.3 Stevig contractmanagement werd onder meer als een voorwaarde gezien om de verwachte financiële meerwaarde van DBFM-contracten (de reden om voor PPS te kiezen) te bewaken, zeker als deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht