Naar de inhoud

Art. – Misbruik van bevoegdheid in crisistijd

In Vrz. Amsterdam 13 mei 2013, «JOR» 2013/227, NJF 2013, 209 stond het leerstuk van misbruik van bevoegdheid centraal. De Voorzieningenrechter concludeerde tot een schending van de norm, waarbij zij mede bij haar oordeel betrok “deze tijd, waarin het economisch niet goed gaat met Nederland en veel huizen.” In deze bijdrage wordt allereerst kort de geschiedenis van de misbruiknorm geschetst, vervolgens wordt het leerstuk uiteengezet en tot slot wordt de genoemde uitspraak besproken in het licht van jurisprudentie en doctrine.


Open PDF