Art. - Nederlandsrechtelijke aspecten bij een kredietovereenkomst, een overzicht van theorie en praktijk – deel I


Een van de mogelijkheden voor een vennootschap om in haar financieringsbehoeften te voorzien is het aantrekken van een kredietfaciliteit van een of meerdere banken. In deze bijdrage, die als tweeluik in dit en het volgende nummer van TOP zal verschijnen, wordt aandacht besteed aan enkele Nederlandsrechtelijke onderwerpen die van belang zijn bij een kredietovereenkomst. Eventuele zekerheden die daarbij doorgaans worden verlangd worden in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht