Art. - ‘Niet werken vanwege een arbeidsconflict: recht op loon?’


Eerder dit jaar verscheen een interessante beschouwing van Bouwens en De Groot naar aanleiding van het arrest Mak/SGBO.1 En passant leveren zij kritiek op de Werkwijzer Arbeidsconflicten van STECR. De kop boven het artikel vermeldt ‘dat de werkwijzer niet aansluit bij het begrippenapparaat van art. 7:629 BW. Dat kan ertoe leiden dat een werknemer ten onrechte loonaanspraken op grond van dat wetsartikel worden onthouden’. Bouwens en De Groot dringen er bij de opstellers van de STECR-Werkwijzer op aan ‘de daarin voorgeschreven handelwijze bij arbeidsconflicten te heroverwegen’. Als voorzitter en lid van de werkgroep die doende is de huidige vierde versie van de Werkwijzer Arbeidsconflicten te herzien, trekken we ons deze aansporing aan. Hieronder volgt een reactie op persoonlijke titel. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht