Art. - Nieuwe anti-witwaswetgeving van kracht! Veel nieuws onder de zon?


Nieuwe anti-witwaswetgeving op 1 augustus 2008 van kracht! In deze bijdrage wordt ingegaan op de voor de praktijk belangrijkste wijzigingen. Daarnaast wordt een praktische handleiding voor uw kantoor verstrekt in verband met de implementatie.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht