Art. - Ontbinding arbeidsovereenkomst zieke werknemer om bedrijfseconomische redenen


In deze tijden van economische crisis neemt de behoefte van werkgevers aan bedrijfseconomische ontslagen toe. Onder de werknemers die op grond van het afspiegelingsbeginsel in aanmerking komen voor ontslag, kunnen zich ook zieke werknemers bevinden. Het is niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst van deze werknemers op te zeggen met toestemming van UWV WERKbedrijf, omdat er sprake is van een opzegverbod gedurende de eerste twee jaren van ziekte. De principiële vraag die zich voordoet bij ontslag van de zieke werknemer om bedrijfseconomische redenen is of de zieke werknemer, die volgens het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt, vanwege de reflexwerking van het opzegverbod in de ontbindingsprocedure dient te worden beschermd ten nadele van een niet-zieke collega-werknemer, die op grond van het afspiegelingsbeginsel niet voor ontslag in aanmerking komt. En, in het verlengde daarvan: heeft de werkgever (bijkomende) bijzondere omstandigheden nodig indien ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer om bedrijfseconomische redenen wordt verzocht of is selectie van de zieke werknemer op grond van het afspiegelingsbeginsel voldoende grond voor ontbinding? 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht