Art. - Pseudo-uitkoop van minderheidsaandeelhouders bij juridische fusie, Shell


In de literatuur is in het verleden al door auteurs betoogd dat een juridische fusie waarbij minderheidsaandeelhouders worden uitgestoten door hen uitsluitend een betaling in geld toe te kennen, de zogenoemde pseudo-uitkoop, onder omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW. Deze stelling werd recentelijk door de Ondernemingskamer bevestigd in een uitspraak met betrekking tot de unificatie van het Shell-concern (‘de Shell-uitspraak’).


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht