Art. - Reactie op ‘Is het BW klaar voor de pensioengerechtigde werknemer?’


In TAP nr. 3 hebben mr. A. Birkhoff en mr. dr. M.M. Koevoets het artikel ‘Is het BW klaar voor de pensioengerechtigde werknemer?’ geschreven.De auteurs willen twee vragen beantwoorden.1. Eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege bij en wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer?2. Is de pensioengerechtigde leeftijd een rechtsgeldige reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst? 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht