Art. - Second Lien Loans


In de Verenigde Staten wordt bij de financiering van ondernemingen de laatste jaren veel gebruikgemaakt van zogenaamde ‘Second Lien Loans’. In deze bijdrage worden de belangrijkste kenmerken van deze financieringsfiguur nader belicht en wordt ingegaan op de inpassing van Second Lien Loans in het Nederlandse vermogens- en zekerhedenrecht.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht