Art. - Shell-shocked? Het internationale debuut van de Wet Collectieve afwikkeling massaschade


De in 2005 ingevoerde Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) is een succesvol stuk wetgeving. Met goed gevolg zijn door het Hof Amsterdam onder de WCAM regelingen verbindend verklaard op zo uiteenlopende rechtsgebieden als farmaceutische aansprakelijkheid (de claims van de zogenaamde DES-dochters), financiële consumentenbescherming (de kopers van effectenleaseproducten van Dexia), toezichthouders- en accountantsaansprakelijkheid bij een failliete verzekeringsmaatschappij (polishouders Vie d’Or) en – het rechtsgebied waarmee Amerikaanse class actions het meest bekend zijn geworden – claims van misleide beleggers (Vedior en oliereserves Shell). In dit artikel zal vooral worden stilgestaan bij de Shell-beschikking van 29 mei 2009. In de eerste plaats is het de grootste regeling, die betrekking heeft op naar schatting meer dan 500.000 beleggers en waar een bedrag mee gemoeid is van meer dan $ 380 miljoen. Ten tweede is het de eerste WCAM-overeenkomst die verbindend is verklaard voor een groep gedupeerden waarvan de grote meerderheid buiten Nederland woont. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht