Art. - Skin in the game en bijzonder beheer


In deze bijdrage wordt aan de hand van het fenomeen ‘skin in the game’ en de Netto Contante Waarde-methode ingegaan op de economisch rationale van het handelen van de diverse belanghebbenden bij de onderneming, waaronder het handelen van de medewerkers van de afdeling bijzonder beheer bij banken.

Inleiding

In een artikel in het NRC Handelsblad van donderdag 11 mei 2017 zegt Rients Abma van Eumedion1 – een vereniging waar alle grote Nederlandse vermogensbeheerders bij aangesloten zijn – het volgende:

“Grote beleggers zien graag dat er parallelle belangen zijn tussen beleggers en bestuurders. Zij willen graag dat bestuurders ook skin in the game hebben, zoals dat wordt genoemd, dat zij zelf ook belang hebben bij de koersontwikkeling van aandelen”.2

Deze bijdrage gaat in op het belang van skin in the game in de bijzonder beheerpraktijk. Indachtig het motto “meer kennis leidt tot meer begrip” hoopt dit artikel – met een kijkje in de keuken van de bijzonder beheerpraktijk – een bijdrage te leveren aan kennis en begrip omtrent de economisch rationale van het handelen van de diverse belanghebbenden bij de onderneming, waaronder het handelen van de medewerkers van de afdeling bijzonder beheer3 bij banken.

Skin in the game en de financieringspraktijk

Allereerst de vraag wat is skin in the game nu precies? Wikipedia geeft een mooie, beknopte definitie:

“To have ‘skin in the game’ is to have incurred monetary risk by being involved in achieving a goal.”4

In goed Nederlands geeft Jol een – eveneens – beknopte definitie:

“‘Skin in the game’ kun je vertalen door het iets te verliezen hebben bij het fout gaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht