Art. - Smallsteps: over de vraag of de gewone doorstart uit faillissement nog toekomst heeft


In Smallsteps ervaart het Hof van Justitie EU de pre-pack als één procedure. Daarmee plaatst het Hof de pre-pack naast de gewone faillissementsprocedure. De auteur behandelt de rechtspraak van het Hof van na Abels over het doel van insolventieprocedures en gaat in op de vraag of het gebruik van de procedure beslist over het doel van de procedure. Vervolgens komt het thema van de richtlijnconforme uitleg van Smallsteps aan bod. Deze uitleg is mogelijk ten aanzien van de pre-pack, maar niet ten aanzien van een gewone doorstart. De auteur meent echter dat de gewone doorstart door Smallsteps niet wordt geraakt.

Inleiding

Het oordeel van Hof van Justitie EU (HvJ) van 22 juni 2017, C-126/16, ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps) werpt een steen in de vijver van de Nederlandse insolventiepraktijk. Het HvJ had het vizier gericht op de situatie waarin de overgang van een onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring in de context van een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde pre-pack. In dit kader onderzoekt een door een rechtbank aangestelde ‘beoogd curator’ met name de mogelijkheden van een eventuele voortzetting van de activiteiten door een derde en bereidt hij voor op handelingen die onmiddellijk na de faillietverklaring moeten worden verricht teneinde die voortzetting te verwezenlijken. In deze situatie is de in artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2001/23/EG (de richtlijn) gegeven uitzondering op de in de artikelen 3 en 4 geregelde werknemersbescherming – geïmplementeerd in de artikelen 7:662 e.v. BW (“662”) – in de visie van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht