Art. - Tegenstrijdig belang


Het tegenstrijdig belang is een fenomeen waar menig jurist mee worstelt. De Hoge Raad heeft in een reeks arresten ten aanzien van een aantal aspecten van dit fenomeen duidelijkheid gebracht. Het laatste arrest overtegenstrijdig belang dateert van 14 juli 2006. De Hoge Raad bevestigt in dit arrest een aantal eerder gewezen arresten en geeft voorts (een beperkte) nadere invulling aan de onderzoeksplicht van de derde. In dit artikel zal ik aan de hand van de meest recente arresten van de Hoge Raad de huidige stand van zaken betreffende het tegenstrijdig belang uiteenzetten en zal ik voorts behandelen hoe in de praktijk met de tegenstrijdig belang problematiek kan worden omgegaan.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht