Art. - Vie d’Or: de Hoge Raad geeft regels voor de aansprakelijkheid van controlerende accountants jegens derden


Sinds 13 oktober 2006 weten accountants waar zij aan toe zijn als zij door iemand anders dan hun cliëntaansprakelijk gesteld worden voor fouten bij de controle van de jaarrekening van die cliënt. Op die dag wees de Hoge Raad namelijk arrest in de zaak tussen de voormalige polishouders van een failliete levensverzekeringsmaatschappij en de accountants die de jaarrekeningen 1989 en 1992 van die maatschappij hadden goedgekeurd. De polishouders hadden een polis afgesloten met de levensverzekeringsmaatschappijen waren dus crediteuren van het bedrijf. De accountants controleerden op basis van een overeenkomst van opdracht met de maatschappij de jaarrekeningen van het bedrijf. In een dergelijke situatie is het bedrijf de cliënt van de accountant. Crediteuren van het bedrijf zijn derden in relatie tot de accountant.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht