Art. - Vier vragen over het ontslag van de bestuurder, vanuit ondernemings- en arbeidsrechtelijk perspectief


Op de positie van de bestuurder is zowel het vennootschapsrecht als het arbeidsrecht van toepassing. Dit roept in de praktijk veel vragen op. Over de vraag wat de invloed is van een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit op de arbeidsovereenkomst van de bestuurder zijn door de jaren heen bijzonder veel artikelen verschenen. In deze bijdrage proberen wij aan de hand van een viertal vragen (enig) inzicht te geven in de vraag wat de invloed is, danwel zou moeten zijn, van een arbeidsrechtelijk ontslag op de vennootschapsrechtelijke positie van de bestuurder en of het überhaupt mogelijk is om de arbeidsovereenkomst met de bestuurder te beëindigen zonder een vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit. Aan dit onderwerp is beduidend minder aandacht besteed in de literatuur, terwijl er nauwelijks jurisprudentie is.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht