Art. - Visie op rechtshandhaving


Rechtshandhaving moet rechtvaardig en effectief zijn om alle maatschappelijke functies te laten functioneren. De realiteit is dat het beslag- en executierecht is verouderd. De bescherming van belangen van verzoekers en verweerders is daardoor in onbalans en in een te groot aantal gevallen wordt verhaal gefrustreerd door gebrek aan medewerking, informatie en dwangmiddelen. De gerechtsdeurwaarders hebben hun visie op rechtshandhaving nu gepubliceerd in het meerjarenbeleidsplan ‘Ik zal handhaven!’.

Het executierecht is verouderd, ontoereikend en niet efficiënt. De bescherming van belangen van verzoekers en verweerders raakt in onbalans en in een te groot aantal gevallen wordt verhaal gefrustreerd door gebrek aan medewerking of dwangmiddelen. De gerechtsdeurwaarder verricht zijn handhavende taak geblinddoekt, de handen op de rug gebonden. Er ontstaat een cultuur dat het meer vanzelfsprekend wordt om rekeningen niet te betalen en het risico van eigenrichting of private justice ontstaat. Het vertrouwen in de rechtsstaat en diens geloofwaardigheid komen daardoor op de tocht te staan.

Dit stelt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in haar meerjarenbeleidsplan ‘Ik zal handhaven!’ waarin zij haar visie op de civiele rechtshandhaving presenteert. Het plan is tot stand gekomen na een brede interne discussie waarbij is gesproken met allerlei stakeholders en de mening van beroepsbeoefenaren bevraagd in een omvangrijk ledenonderzoek. Het omvangrijke en gedetailleerde plan is vorig jaar aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie die zowel de inhoud van het plan als het permanent professioneel debat binnen de beroepsgroep roemt.1

Dit artikel is een samenvatting van het plan.

1 Inleiding

Vertrouwen in de samenleving en in de rechtsstaat kan alleen dan bestaan als de samenleving weet en ervaart dat verplichtingen moeten worden nagekomen en afdwingbaar zijn als…

Verder lezen
Terug naar overzicht