Art. - Vóór 1 januari 2009 overeengekomen beëindigingsvergoedingen: oude of nieuwe kantonrechtersformule?


In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is een aantal van de aanbevelingen voor de procedure ex art. 7:685 BW en de bijbehorende toelichting (hierna: ‘de aanbevelingen’) gewijzigd. De nieuwe aanbevelingen worden toegepast in zaken waarin het verzoekschrift op of na 1 januari 2009 is ingediend. De aanbevelingen roepen enkele voor de praktijk interessante vragen op. Er zijn nog diverse, lopende, sociale plannen waarin enkel wordt verwezen naar ‘de kantonrechtersformule’. Daarnaast lijken de vakbonden te willen vasthouden aan de oude kantonrechtersformule.1 In deze bijdrage ga ik in op de vraag hoe om te gaan met vóór 1 januari 2009 overeengekomen beëindigingsvergoedingen waarin voor het bepalen van de hoogte daarvan wordt verwezen naar ‘de kantonrechtersformule’. Hoewel de aanbevelingen in beginsel zijn geschreven voor de procedure strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (art. 7:685 BW) is beantwoording van deze vraag tevens relevant voor de kennelijk onredelijk ontslagprocedure (art. 7:681 BW). 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht