Art. - Welke wet medezeggenschap?


“Over welke wet medezeggenschap heb je het?” “Ik heb het over de WMCZ.” In dit artikel vraagt de auteur aandacht voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) vooral in het licht van de praktijk van de jurist die zich bezighoudt met overnames, fusies en corporate governance. Met andere woorden: de beoogd lezer van TOP.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht