Art. - Werktijdverkorting als werkgelegenheidsinstrument?


Werktijdverkorting (afgekort als wtv) was het afgelopen decennium ‘uit’. Wie wist nog wat het betekende? Het instrument dat tot begin jaren tachtig op grote schaal werd ingezet om werkgelegenheid tijdens recessies te behouden, was in de vergetelheid geraakt. Sinds de jaren tachtig werd het niet meer ingezet als ‘conjunctuurinstrument’, maar was het verworden tot een ’calamiteiteninstrument’. Het werd toegepast om werkgevers een ‘adempauze’ te geven ingeval zij werden getroffen door een bijzondere calamiteit, zoals een rivieroverstroming (1995), brand, oorlog (eerste en tweede Golfoorlog), bijzondere veeziekten als vogelen varkenspest, SARS en de aanslagen van 11 september 2001. Andere oorzaken van een verminderde bedrijvigheid, zoals een recessie, werden beschouwd als een ‘normaal bedrijfsrisico’ waarvoor de werkgever verantwoordelijk werd gehouden. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht