Art. - Wet Toezicht Financiële Verslaggeving. Toezicht door de AFM en de vernieuwde jaarrekeningprocedure


Op 31 december 2006 is de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) in werking getreden. Hiermee is de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) publieke/private toezichthouder op de financiële verslaggeving van Nederlandse ondernemingen die een beroep op de openbare kapitaalmarkten doen. Ook is de jaarrekeningprocedure met de inwerkingtreding van de Wtfv tot verzoekschriftprocedure omgevormd en van Titel 11 in Boek 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering naar Boek 2 BW verplaatst. Hierna bespreek ik beide aspecten van de wet.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht