Art. - Wetsvoorstel Openbaar Overnamebod aanvaard


Eindelijk is het zover. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp (de Implementatiewet), dat ziet op de invoering van de bepalingen van de 13e Richtlijn van de Europese Unie betreffende het openbaarovernamebod, (de Richtlijn) aanvaard. Daarmee is het wetgevend proces nog niet voltooid, maar de haven is in zicht. Nu de controversiële onderwerpen (de zogenaamde ‘doorbraak’ van beschermingsmaatregelen en de verplichte volmacht aan certificaathouders in ‘oorlogstijd’) zijn komen te vervallen, mag verwacht worden dat de Implementatiewet ongeschonden door de Eerste Kamer komt.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht