Artikel 10 Sw: toedeling eigen woning aan erfgenamen


Verwijzing

(FBN 1993, 103)

De heer Z was tot zijn overlijden op 25 maart 1991 gehuwd in gemeenschap van goederen; erfgenamen waren zijn kinderen. Het vruchtgebruik van zijn nalatenschap was gelegateerd aan zijn echtgenote. Tot de huwelijksgemeenschap behoorde de eigen woning. Op 6 april 1991 werden de ontbonden huwelijksgemeenschap en de nalatenschap partieel verdeeld. De eigen woning werd aan de gezamenlijke erfgenamen toegedeeld onder de verplichting om aan de echtgenote wegens overbedeling uit te keren een bedrag in contanten gelijk aan de helft van de waarde van…

Verder lezen