Artikel 1:160 BW en de kosten van het rechercheonderzoek


Samenwoning op grond van artikel 1:160 BW. Veroordeling tot vergoeding van de kosten van het recherchebureau.

De feiten
Het huwelijk tussen M en V is in 2011 ontbonden door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld op € 255 per maand. Inmiddels heeft V in X een nieuwe partner gevonden.

Het geschil
M verzoekt de rechtbank te bepalen dat zijn onderhoudsplicht jegens V met ingang van 22 februari 2015 van rechtswege is geëindigd, aangezien V en X sinds die datum…

Verder lezen
Terug naar overzicht