Artikel 13 SW en de kosten van de huishouding


In FBN is herhaaldelijk aandacht besteed aan het premiesplitsingsbesluit bij artikel 13 SW en het aanpassen van de huwelijksvoorwaarden opdat deze 'de constructie kunnen dragen.'

In de zomer van 1998 kwam de vraag op of de bepaling in de huwelijksvoorwaarden inzake de huishoudelijke kosten niet nader kon worden uitgewerkt in een notariële bijlage bij de akte van huwelijksvoorwaarden. De bedoeling was duidelijk: het is onzeker of premies voor een levensverzekering behoren tot de kosten van de huishouding; mogelijk gaat via de verdeling van deze kosten iets ten koste van erflaters…

Verder lezen