Artikel 24 lid 4 SW: eerdere schenking hing samen met levering onroerende zaak


Vader (V) verklaart op 27 december 2001 bij wijze van schenking aan ieder van zijn twee kinderen ƒ 75.000 schuldig te zijn. In de akte van schenking staat onder meer het volgende:

“ Zij willen bij deze akte overgaan tot het verrichten van na te melden schenking zulks ten behoeve van de aankoop door de comparanten onder 1 genoemd [V's kinderen], ieder voor een gelijk aandeel, van het registergoed plaatselijk bekend als a-laan te F, hierna te noemen: 'het registergoed…

Verder lezen