Artikel 30 SW niet van toepassing bij ongelukkige redactie van testament


Artikel 30 SW bepaalt dat de verschuldigde successierechten door verwerping geen vermindering ondergaan. Hiermee wordt voorkomen dat door samenspanning tussen de erfgenamen minder belasting wordt geheven. Onlangs is aan de staatssecretaris van Financiën de volgende casus voorgelegd.

M en V beschikken over een gelijkluidend testament. Daarin staat dat de inwonende (schoon)ouders het recht van gebruik en van bewoning van een huis krijgen. Onder deze last zijn de bloedverwanten van M en V tot enige erfgenamen benoemd. M overlijdt. Abusievelijk is niet in het testament opgenomen…

Verder lezen