Artikel 31 Wet OB: de gevolgen voor de vastgoedpraktijk (2009.09.3003)


Van Zadelhoff bespreekt de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad betreffende de toepassing van art. 31 Wet OB bij ´quasi-ondernemers´ (Notafax 2008, nr. 148). Hij is van mening dat het arrest niet van toepassing is bij overdracht van slechts één verhuurd object met één huurder. Immers, bij art. 31 Wet OB gaat het om overdracht van een algemeenheid van goederen. Het is daarom volgens hem onjuist om de overdracht van een enkel gebouw reeds als overdracht van een (deel van…

Verder lezen