Artikel 6:106 lid 2 BW: overgang onder algemene titel van vordering tot immateriële schadevergoeding


M en V zijn met elkaar gehuwd. M was van 1963 tot 1969 als scheepsbeschieter in dienst van scheepswerf NDSM (inmiddels opgehouden te bestaan). Hertel verrichtte als onderaannemer van NDSM isolatiewerkzaamheden op de scheepswerf. Op 22 augustus 2014 wordt bij M de diagnose maligne mesothelioom gesteld. M ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank een voorschot op basis van de TAS. Op 23 december 2014 stelt M Hertel schriftelijk aansprakelijk voor de (im)materiële schade als gevolg van blootstelling aan asbest op de scheepswerf van NDSM. Vier dagen…

Verder lezen
Terug naar overzicht