Aspecten van het nieuwe erfrecht in het echtscheidingsrecht (2004.22.2118)


Het nieuwe erfrecht heeft een aantal gevolgen voor diegene die in een echtscheiding verwikkeld is of was. De belangrijkste worden besproken.

Nieuw is dat, anders dan onder het oude recht, de van tafel en bed gescheiden echtgenoot geen erfgenaam meer is.

De vermogensrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot is in het nieuwe erfrecht aanzienlijk versterkt. Is er geen testament, dan brengt de wettelijke verdeling van de nalatenschap zoals die is geregeld in art. 4:13 BW met zich dat van rechtswege de langstlevende alle goederen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht