Naar de inhoud

Asscher: Wet minimumloon bij overeenkomst van opdracht weer behandelen

In een brief aan de Eerste Kamer geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Eerste Kamer de overweging om het wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33 623) weer in behandeling te nemen.

Vanwege de bezwaren in de Eerste Kamer had de minister minister in 2014 verzocht de stemming over het wetsvoorstel aan te houden en pas weer in stemming te brengen als het (toen) nog in te dienen voorstel Wet aanpak schijnconstructies (34 108) wordt behandeld. De Eerste Kamer besloot hierop de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. In zijn brief verzoekt de minister nu het wetsvoorstel weer in behandeling te nemen, nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel wijziging WML en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (34 573) heeft aangenomen. Beide wetsvoorstellen zouden dan in onderlinge samenhang kunnen worden beoordeeld.

Bron: wwww.rijksoverheid.nl, 21 december 2016, 2016-0000272142

Zie ook: AR-2014-0135: Verduidelijking minimumloon bij overeenkomst van opdracht en AR-2014-0124: Minimumloon bij overeenkomst van opdracht: uitstel stemming

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsWetgeving
Publicatiedatum22-12-2016
Nummer2016/0723