Authenticiteit en Informatica Congres 2000 Brussel (2001.47.2346)


De Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat heeft een congres gehouden dat was gewijd aan het thema ‘Authenticiteit en informatica’. Besproken werd welke invloed de nieuwe informatie- en communicatietechnologie heeft op de werking van het notariaat, hoe de juridische problemen die erbij komen kijken kunnen worden opgelost en hoe de notarissen de informatica kunnen gebruiken om een betere dienstverlening aan de burger te bieden.

De auteur bespreekt de bundel, die is verschenen naar aanleiding van het congres, waarin een aantal Belgische auteurs ingaat op dit ook voor het…

Verder lezen