Aviva: koepelvrijstelling slechts voor ZGP waarvan leden een btw-vrijgestelde activiteit van algemeen belang uitoefenen


Samenvatting

Aviva maakt deel uit van de Aviva-groep, die met name verzekeringsdiensten en pensioenbescherming uitvoert in Europa. De groep overweegt in het kader van een integratieproces een aantal centra voor gemeenschappelijke diensten op te richten in diverse lidstaten. Aviva overweegt die activiteit uit te oefenen door een Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) op te richten. In die context heeft Aviva de Poolse minister van Financiën verzocht te bevestigen dat de activiteit van het EESV vrijgesteld is van btw. Dit verzoek is afgewezen. De verwijzende rechter stelt prejudiciële vragen over de voorwaarde dat de mededinging niet verstoord mag worden.

Het HvJ overweegt dat alle prejudiciële vragen zien op de koepelvrijstelling. Voordat de vragen beantwoord kunnen worden, moet dan worden onderzocht of de koepelvrijstelling onder deze omstandigheden van toepassing kan zijn. Dat is niet het geval. De context en het doel van de koepelvrijstelling beperken het toepassingsbereik daarvan namelijk tot ZGP’s waarvan de leden een activiteit uitoefenen die is vrijgesteld van btw omdat zij van algemeen belang is. Voor financiële dienstverrichtingen is dat niet het geval. Wellicht ten overvloede merkt het HvJ op dat de nationale rechter de Btw-richtlijn niet kan tegenwerpen aan Aviva. De uitleg van de Btw-richtlijn kan namelijk niet het nationale recht contra legem uitleggen. De prejudiciële vragen hoeven dan ook niet te worden beantwoord.

Feiten

9. Aviva maakt deel uit van de Aviva-groep, die actief is op het gebied van verzekeringsdiensten en pensioenbescherming in Europa. De hoofdactiviteiten van deze groep zijn de opbouw van langetermijnspaarplannen, fondsbeheer en verzekeringen.

10. De groep overweegt, in het kader van een integratieproces een…

Verder lezen
Terug naar overzicht