B-grond langdurig arbeidsongeschikt

Het dienstverband van een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is, kan in beginsel pas na 104 weken arbeidsongeschiktheid worden beëindigd. Na 104 weken geldt normaal gesproken geen opzegverbod tijdens ziekte meer. Als werknemer niet instemt met de beëindiging van het dienstverband, heeft werkgever de toestemming nodig van het UWV om te mogen opzeggen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (art. 7:669 BW). Complicaties als slapende dienstverbanden, herplaatsing en het al dan niet ontstaan van een nieuw bedongen arbeid komen aan bod.

Uitgelicht

Transitievergoeding verschuldigd bij deeltijdontslag (Werknemer/Stichting Kolom)
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens arbeidsongeschiktheid heeft werknemer recht op een naar evenredigheid van de arbeidsvermindering te berekenen transitievergoeding, ongeacht de wijze waarop de vermindering plaatsvindt. Het moet gaan om een naar redelijke verwachting blijvende vermindering…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (a-grond)

Proeftijd

Statutair directeur

Ontslag op staande voet

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Termijnen

Hoger beroep en cassatie

WIA

Verder lezen
Terug naar overzicht