Babylonische stemverwarring (2001.31.2239)


Naar aanleiding van het door de SER uitgebrachte advies inzake het functioneren en de toekomst van de structuurregeling waarschuwen de auteurs de wetgever om bij het ontwerpen van een wettelijke regeling niet, gewild of ongewild, een verandering te brengen in het systeem dat bepaalt wie stemrecht heeft op aandelen ingeval vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd op die aandelen.

De SER beveelt aan wettelijk te regelen dat bij structuurvennootschappen de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, het recht krijgen hun stem uit te brengen tijdens de AVA inzake een…

Verder lezen