Bank handelde niet in strijd met zorgplicht


Het hof stelt voorop dat, onder meer gelet op de eisen in het maatschappelijk verkeer en het feit dat eiser X als jurist mag worden geacht te weten welke risico’s hij loopt als hij zich borg stelt, zware eisen mogen worden gesteld aan de feitelijke onderbouwing van een dergelijke stelling.

Feiten
X was vanaf februari 2004 tot in elk geval eind 2011 advocaat in Nederland. Hij had, al dan niet via andere rechtspersonen, zeggenschap over X c.s. Advocaten_Belastingkundigen BV en PWT Advocaten-Belastingkundigen…

Verder lezen
Terug naar overzicht