Bank heeft saldibewakingsplicht geschonden: 50% eigen schuld


Het hof moet in de onderhavige kwestie oordelen over de volgende vragen: moet het ABN Amro aan A verleende krediet moet worden aangemerkt als effectenkrediet, rusten op ABN Amro in verband met dit krediet en het overeengekomen bevoorschottingspercentage contractuele en/of bijzondere zorgplichten en zo ja, is de bank hierin tekort geschoten?

Effectenkrediet
Het hof stelt allereerst vast dat sprake is van een effectenkrediet. ABN Amro heeft in 2007 een (doorlopend) krediet in rekening-courant verstrekt van uiteindelijk € 700.000 (dit bedrag is…

Verder lezen
Terug naar overzicht